Misyonumuz

Üretimde inovasyon ile iplik sektöründe global bir aktör olmak.

Vizyonumuz

Ara ürün tedarikinde markalaşma reflekslerini sürekli geliştirmek. Değerler: Yenilikçilik, İstikrar, Yüksek çevre bilinci, Sosyal sorumluluk kültürü, Teknoloji odaklılık.

Mision

To be a global actor in the spinning industry with innovation in production.

Vision

To constantly improve branding reflexes in intermediate supply

  • Innovation
  • Stability
  • High Environmental Awareness
  • Social Responsibility Culture
  • Technology Orientation

Hakkımızda

Firmamız iş hayatına 1950’li yıllarda Isparta’da Yeşilotlar Yün İp ve Yeşilotlar Halı imalatı (Isparta El Halısı İmaalatı) olarak merhum Hasan Hüseyin YEŞİLOT ile iş hayatına girmiştir.1950’li yıllardan itibaren kendi imalatını yaptığı yün iplerden kendi tezgahlarında el halısı dokutmuş ve toptan olarak satışını yapmıştır. Başta İstanbul turizm mağazaları olmak üzere Türkiye’nin birçok iline toptan olarak sadece kendine özel tasarımları ve renkleri olan Milas,Uşak,Kars,Bergama desenli el dokuma halıların satışı 40 seneden fazla süreyle yapmıştır. Yeşilotlar Halı 1991 yılında Ahmet YEŞİLOT’un girişimleri ile halı ip imalatının yanında akrilik iplik imaalatı yapan Akteks Akdeniz Kamgarn Firmasını yine Isparta’da faaliyete geçirmiş ve 1991 yılından itibaren kamgarn ve yarı kamgarn iplikler başta olmak üzere hem %100 yün hem de yün-akrilik karışımlı el örgüsü iplik üretmeye başlamıştır. Akteks Akdeniz Kamgarn firması 2017 yılında yeni markası ile iş hayatına AYT TEKSTİL olarak devam etmektedir. AYT TEKSTİL bünyesinde 1 Nm iplikten 50 Nm ipliğe kadar %100 yün veya akrilik olarak yada istenilen oranlarda karışımlı olarak özel iplikler üretmeye devam etmektedir. AYT TEKSTİL aynı zamanda AYT HALI ve BERETEKS firmalarını da bünyesinde bulundurmakta ve tekstil sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için 50 yılı aşkın tecrübesini iş hayatına aktarmaktadır.

Abouts

Our company established in 1950s in Isparta as Yeşilot Wool Rope and Yeşilot Carpet manufacturing (Isparta Hand Made Fabric). Since 1950's, company made hand-made carpets on his own looms made of wool threads he had manufactured himself and sold them as wholesale. Especially in Istanbul in Turkey, including tourism as wholesale stores in many provinces only with unique designs and colors Milas, Oushak, Kars, Bergamon has figured in the sale of hand woven carpets for more than 40 years. Yeşilot Carpet started Akteks Akdeniz Kamgarn Company, which has been manufacturing acrylic yarn in addition to carpet yarn production with the initiatives of Ahmet YEŞİLOT in 1991, and since 1991, 100% wool and wool-acrylic blend, especially worsted and semi-worsted yarns. hand knitting started to produce yarn. Akteks Akdeniz Kamgarn company continues its business life as AYT TEXTILE in 2017 with its new brand. AYT TEKSTİL continues to produce special yarns from 1 Nm yarn to 50 Nm yarn, either 100% wool or acrylic, or blended in desired proportions. AYT TEXTILE also incorporates AYT CARPET and BERETEKS companies and transfers over 50 years of experience to the business life to meet the needs of the textile industry.